Docenten

Hans Luft is docent restauratie aan het ROC van Twente en heeft daarnaast een eigen restauratietimmerbedrijf. Hij is gespecialiseerd in historische houtconstructies en het herstel van ramen, deuren en kozijnen.

Louis Gerdessen is projectleider bij Van Hoogevest Architecten te Amersoort. Bij dit bureau heeft hij sinds 1978 restauraties voorbereid en begeleid. De technische kant van het restaureren heeft zijn speciale aandacht. Kennis en ervaring draagt hij uit bij diverse restauratieopleidingen.

Eelco Ekker heeft een Bouw- & Monumenten adviesbureau in Zwolle. Zijn voorliefde voor ambachtelijke technieken, oude gebouwen en natuurlijke materialen heeft ertoe geleid dat hij zich specialiseerde in de restauratietechniek en het Hollands Bouwen. Hij begeleidt restauratieprocessen van begin tot eind.

Jo Bogers heeft 40 jaar een eigen restauratiebedrijf gehad met het accent op de restauratie van gevels. Hij beschikt over een grote kennis en praktische vaardigheden met betrekking tot historisch metsel- en voegwerk. Daarnaast is hij actief als hoofdjury voor de beroepenwedstrijden metselen en voegen en heeft hij meegewerkt aan de richtlijnen voor restauratievoegen. 

Wim de Groot is technisch adviseur van de Stichting Bouwlood en heeft 50 jaar ervaring in het verwerken en doceren van bladlood in de bouw en specifiek in de restauratie. Hij begeleidt projecten in de monumentenzorg in Nederland en België.

Jos Woertman is reeds meer dan 30 jaar werkzaam in de natuursteen. Hij is opgeleid als meester steenhouwer en is directielid van Natuursteenbedrijf Woertman in Tubbergen. Hij volgde zijn meesteropleiding deels in Nederland en in Duitsland en is gespecialiseerd in materialenkennis en de toepassing van natuursteen voor onder meer de restauratie van bouw- en grafmonumenten.

James Groen heeft een eigen adviesbureau en is gespecialiseerd in het adviseren over warmte en vochttransport in bouwconstructies. Hij heeft werkzaamheden verricht bij  diverse architectenbureaus, ingenieursbureaus en Saint-Gobain divisie isolatie. Daarnaast is hij werkzaam als docent bouwfysica, Warmte Vocht en Isolatie. Hij heeft een passie voor bouwfysica bij renovatie en restauratie-vraagstukken.