Verduurzamen van historische panden

Doel van de training

Het wonen in een historisch pand met het comfort van een nieuw huis?
Het lijkt een utopie, maar het kan. Het treffen van energiebesparende maatregelen in een historisch pand vraagt om een juiste aanpak. Dergelijke ingrepen mogen de historisch waarde van het pand niet aantasten. Dit lijkt een onmogelijke opgave, maar toch zijn er tal van mogelijkheden om een historisch pand te verduurzamen zonder dat dit afbreuk doet aan het karakter van het pand

 

Inhoud van de training

  • energiescan als uitgangspunt voor verduurzaming
  • energiebesparende maatregelen aan en in het gebouw
  • toepassen van technische installaties in historische panden
  • toepassen van nieuwe materialen, isolatieproducten en -systemen
  • beglazing in historische panden
  • gevaren van verkeerd isoleren
  • het gebruik van een pand (bufferzones, gebruik historische onderdelen zoals luiken e.d.)
  • beoordelen van isolatieplannen
  • praktijkvoorbeelden

 

Bestemd voor:

Beheerders en eigenaren van historische panden, ambtenaren belast met monumententaken, medewerkers restauratiebedrijven betrokken bij restauratie en onderhoud, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, leden van erfgoedcommissies.