Restauratie en onderhoud; uitvoering en begeleiding

Doel van de training

Ondeskundigheid, het maken van verkeerde keuzes en fouten, kan leiden tot onherstelbare schade aan het monument . Kwaiteitsborging bij restauratie en onderhoud krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Er worden nadrukkelijk eisen gesteld aan de restauratiekennis en -vaardigheden van medewerkers van bedrijven die deze restauraties uitvoeren. Helaas komt het ook nog steeds voor dat restauraties en onderhoud niet goed worden uitgevoerd. Het begeleiden van het restauratieproces is daarom van groot belang. In deze driedaagse training worden handvaten aangereikt om restauraties goed te kunnen uitvoeren en begeleiden. Tijdens de training wordt theorie afgewisseld met een bezoek aan enkele monumentale panden om in de praktijk opdrachten uit te voeren en restauratieaspecten nader toe te lichten.

 

Inhoud van de training

  • toepassing restauratieladder
  • wettelijke kader, regelingen, veiligheidsvoorschriften
  • uitvoerings- en beoordelingsrichtlijnen
  • onderhoudsplannen
  • historisch metsel- en voegwerk
  • natuursteen
  • schade aan gevels
  • herstelmethoden
  • historische houtconstructies
  • aantasting , oorzaken en herstel
  • daken
  • herstel ramen, deuren, kozijnen
  • schilderwerk aan monumenten
  • beglazing
  • isoleren oude gebouwen


Bestemd voor:

Ambtenaren belast met monumententaken en/of handhaving, medewerkers restauratiebedrijven betrokken bij restauratie en onderhoud, medewerkers van architecten- en monumentenadviesbureaus, monumentenwachters, bouwkundig inspecteurs, medewerkers woningcorporaties en vastgoedbeheerders, leden van erfgoedcommissies.