Historische binnenbetimmeringen

Doel van de training

Instandhouding van een monument beperkt zich niet alleen tot het behoud van het casco. Behoud en herstel van historisch interieuronderdelen wordt steeds belangrijker. Historische binnenbetimmeringen zijn vaak van onschatbare waarde. Het behouden en herstellen van daarvan vereist de juiste kennis, vaardigheden en zorg. Dag 1 van de training richt zich op verschillende vormen van binnenbetimmeringen, bouwgeschiedenis en interieurstijlen, uitvoeringsrichtlijnen, maar ook het komen tot een afweging tussen passief of actief conserveren, onderhouden, restaureren of repareren. Kennis van de afwegingskaders zoals cultuurhistorie, uitvoeringsrichtlijnen ende restauratieladder vormen de basis. Ook wordt er aandacht besteed aan klimaatbeheersing omdat instabiele klimaatomstandigheden een van de voornaamste schadeoorzaken zijn. De tweede dag is gericht op de toepassing in de praktijk en bestaat uit verschillende praktijkopdrachten zoals het demonteren en het bewerken van onderdelen, verlijmen, aanhelen van beschadigde onderdelen , maar ook het maken van lijstwerk. Er wordt zowel gewerkt met handgereedschap, als ook bovenfrees,  feinzaag en invalzaag. De training is sterk op de praktijk gericht. Deelnemers zijn zich na afloop van de training bewust van het zorgvuldig omgaan met historisch interieur; kunnen schades signaleren en herstellen.


Inhoud van de training

  • bouwgeschiedenis en het benoeming van diverse interieurstijlen
  • toepassing van ERM uitvoeringsrichtlijnen
  • behoud van roerende en onroerende interieuronderdelen
  • schadesignalering, oorzaken en klimaatbeheersing
  • rapportagetechnieken (documentatie)
  • hersteltechnieken
  • praktijkopdrachten

 

Bestemd voor

Timmerlieden, voorlieden, uitvoerders en voorlieden bij aannemers en timmerbedrijven die in de praktijk werkzaam zijn op het gebied van (monumenten)onderhoud, restauratie en renovatie, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenambtenaren, leden van erfgoedcommissies.