Herstellen van houten vloeren en balklagen

Doel van de training

In veel oude gebouwen komen nog houten vloeren en balklagen voor. Houten vloeren vormen een wezenlijk onderdeel van het historische interieur en maken deel uit van het monument. Bij restauratie verdienen vloeren en de onderliggende constructie dan ook de nodige aandacht. Veel houten vloeren zijn helaas reeds verdwenen, omdat er te weinig aandacht voor was, maar ook vanwege schade. Tijdig onderhoud en herstel kan verdere schade voorkomen. Schade kan ontstaan als gevolg van onder meer vocht, insecten en zwammen en slijtage. Om deze vloeren vakkundig te kunnen herstellen is het van belang de oorzaak van de schade te achterhalen en op basis daarvan het herstelplan op te stellen. De training gaat in op het vakkundig herstel van deze schade aan vloeren en de onderliggende constructie.


Inhoud van de training

  • Onderzoek naar soort vloer, houtsoort en onderliggende constructie.
  • Balklagen: enkelvoudige en samengestelde
  • Moerbint: functie, kenmerken en herstel
  • Vloeren: kinderbinten en vloerdelen en herstel
  • Herstellen van vloerconstructies en ravelingen
  • Ondersteuning van vloerconstructies: sleutelstukken, korbelen, console en muurstijlen
  • IJzers en ankers, typen, aantasting en herstel
  • Onderhoud van vloeren

 

Bestemd voor

Timmerlieden, voorlieden, uitvoerders en begeleiders bij aannemers en timmerbedrijven die in de praktijk werkzaam zijn op het gebied van (monumenten) onderhoud, restauratie en renovatie. De training is ook interessant voor monumentenwachters en bouwkundig inspecteurs.