Verwerking en toepassing van leem

Doel van de training

Leem is een van de oudste bouwmaterialen. Het bestaat uit klei, silt en zand waaraan vaak strohaksel wordt toegevoegd om het te kunnen verwerken. Het is een materiaal dat al eeuwenlang over de gehele wereld wordt gebruikt in huizen. In veel historische gebouwen tref je vaak nog leem aan, meestal in vakwerkbouw. Met de komst van de cement nam het gebruik van leem echter in een snel tempo enorm af.

De laatste decennia is de toepassing van leem herontdekt en wordt het steeds vaker als leemstuc in woningen verwerkt . Leem heeft bijzondere eigenschappen. Het is warmte accumulerend, isolerend, vochtregulerend, brandwerend, eenvoudig te herstellen en heeft akoestische kwaliteiten. Bovenal is leem volledig een natuurvriendelijk materiaal . Kortom, leem zorgt voor een prettig en gezond leefklimaat.
Met leem kunnen allerlei vormen worden gemaakt en het is toepasbaar op vrijwel elke ondergrond.

Inhoud van de training

  • toepassing van leem door de eeuwen heen
  • eigenschappen van leem
  • samenstellen / bereiden van leemstucmengsels
  • prepareren van de verschillende ondergronden, o. a. steen, hout, riet etc.
  • verwerken van bruinleemstuc / kleurleemstuc
  • afwerkingswijzen van verschillende leemstuctoepassingen

Bestemd voor

Timmerlieden, metselaars, uitvoerders, stukadoors, voorlieden en begeleiders bij aannemers en bedrijven die in de praktijk werkzaam zijn op het gebied van (monumenten)onderhoud en restauratie.