Herstel en conservering historisch interieur

Doel van de training

 

Het behoud van historisch interieur staat onder druk. Bij herbestemming van historische gebouwen verdwijnen vaak delen of zelfs complete historische interieurs of worden deze ernstig beschadigd. Bij herbestemming van gebouwen speelt de afweging om historisch interieur intact te laten of het gebouw multifunctioneler voor het gebruik te maken met aanpassingen van het historisch interieur, een toenemende rol. Naast historische betekeniszijn interieurs een rijkdom aan vakmanschap, bestaand uit roerende en onroerende onderdelen die samen vaak een ensemble vormen. Deze training geeft inzicht in de cultuurhistorie en een praktijkgericht handreiking omtrent conservering en restauratie van historisch interieur. Hierbij wordt op uitvoeringsrichtlijnen, de afweging t.b.v. de meest geschikte behandeling als ook op schadesignalering, documentatie en klimaatbeheersing nader in gegaan.

 

Inhoud van de training

  • Cultuurhistorie historisch interieur
  • Relevante uitvoeringsrichtlijnen
  • Conservering (passief en actief) & restauratie (incl. demontage, opslag en rapportage)
  • Schadesignalering
  • Schadeoorzaken en klimaatbeheersing
  • Casuïstiek
  • Cursusmateriaal (incl. literatuurlijst)

Bestemd voor

Medewerkers restauratiebedrijven betrokken bij restauratie en onderhoud, beheerders en eigenaren van historische panden, ambtenaren belast met monumententaken, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, medewerkers musea, leden van erfgoedcommissies.