Restaureren in de praktijk

Doel van de training

Het vakmanschap van restaureren beperkt zich niet alleen tot de vaklieden op de bouwplaats maar begint feitelijk al bij de opdrachtgever. Professioneel opdrachtgeverschap, een gedegen restauratieplan, een gespecialiseerde aannemer met vakbekwaam personeel zijn, naast een goede kwaliteits- en kostenbewaking, de sleutel tot een succesvolle restauratie. In deze training komen alle facetten van het restaureren aan de orde, van de restauratievisie tot aan de oplevering en van bouwhistorie tot herbestemming. Daarnaast worden de restauratieonderdelen besproken met de keuzes die enerzijds in de bouwkeet en anderzijds op het steiger of in de werkplaats met de vakman zijn gemaakt. Deze training geeft een praktische handreiking naar een ieder die het behoud van cultureel erfgoed voor ogen heeft.


Inhoud van de training

 • restauratievisie, programma van eisen
 • inspectie en restauratieplan
 • archeologie, bouwhistorie en kleurverkenning
 • tekeningen bestaand en nieuw,
 • restauratiebestek en directiebegroting
 • vergunningen van overheden
 • organisatie op de bouwplaats
 • herstel van daken en gevels
 • herstel van ramen, deuren en luiken
 • herstel van smeedwerk
 • herstel van het interieur
 • restauratieschilderwerk
 • instandhouding


Bestemd voor

Timmerlieden, voorlieden, uitvoerders en begeleiders bij aannemers en timmerbedrijven die zich willen gaan bekwamen op het gebied van(monumenten)onderhoud, restauratie en renovatie. De training is ook interessant voor ambtenaren belast met monumententaken en/of handhaving, medewerkers woningcorporaties en vastgoedbeheerders, leden van erfgoedcommissies.