Restaureren in de praktijk

Doel van de training

Het vakmanschap van restaureren beperkt zich niet alleen tot de vaklieden op de bouwplaats maar begint feitelijk al bij de opdrachtgever. Professioneel opdrachtgeverschap, een gedegen restauratieplan, een gespecialiseerde aannemer met vakbekwaam personeel zijn, naast een goede kwaliteits- en kostenbewaking, de sleutel tot een succesvolle restauratie. In deze training komen alle facetten van het restaureren aan de orde, van de restauratievisie tot aan de oplevering en van bouwhistorie tot herbestemming. Daarnaast worden de restauratieonderdelen besproken met de keuzes die enerzijds in de bouwkeet en anderzijds op het steiger of in de werkplaats met de vakman zijn gemaakt. Deze training geeft een praktische handreiking naar een ieder die het behoud van cultureel erfgoed voor ogen heeft.


Inhoud van de training

  • historisch overzicht van de verschillende venstertypen
  • kruis -, klooster -en bolkozijn
  • schuifraamkozijnen
  • Franse venster
  • gebruik van glas in vroegere tijden
  • deurtypen en luiken
  • gebreken aan ramen, deuren en kozijnen
  • oplossingen en restauratie opvattingen


Bestemd voor

Timmerlieden, voorlieden, uitvoerders en begeleiders bij aannemers en timmerbedrijven die in de praktijk werkzaam zijn op het gebied van (monumenten) onderhoud, restauratie en renovatie. De training is ook interessant voor monumentenwachters en bouwkundig inspecteurs.