Masterclass historisch metsel- en voegwerk

Doel van de training

In de praktijk blijkt dat de kennis van gevelherstel vaak beperkt blijft tot de basiskennis, ervaring en hetgeen in het bestek is voorgeschreven of door een leidinggevende wordt opgedragen. Deelnemers aan de training krijgen specifieke kennis met achtergronden op het gebied van materialen, bouwstoffen, restauratietechnieken, toepassingsmogelijkheden en restauratieethiek. Het niveau van de deelnemer wordt naar een hoger niveau getild, waardoor het vak in de praktijk meer verantwoord wordt uitgeoefend. Tijdens deze trainingsdag wordt de theorie afgewisseld met het bestuderen van materialen en bouwstoffen, met discussiemomenten en met oplossingsgericht denken. De training draagt bij aan een grotere kennis op het gebied van het herstel van baksteen- en voegwerk.

 

Inhoud van de training

  • baksteen; klei, fabricage, soorten, eigenschappen en kwaliteiten
  • bouwstoffen; soorten en eigenschappen van zand, bindmiddelen en toeslagstoffen
  • mortels; samenstelling, prefabmortels, eigenschappen, toepassingsmogelijkheden, kwaliteitseisen
  • herstel van metselwerk; schadebeelden, schadeanalyse, diverse herstelmethoden, kwaliteitseisen
  • herstel van voegwerk; schadebeelden, schadeanalyse, diverse herstelmethoden, kwaliteitseisen
  • gevelreiniging; methoden, toepassingsmogelijkheden en risico’s
  • restauratie-ethiek; behoud en herstel, goed of slecht
  • metselwerk; zoutschade, techniek van ontzoutingsprocessen, kompressen ed.

 

Bestemd voor

Ervaren metselaars, ervaren voegers, uitvoerders, monumentenwachters, inspecteurs en toezichthouders die werkzaam zijn in de renovatie en restauratie.