Historisch timmerwerk en houtconstructies

Doel van de training

Om historisch timmerwerk en houtconstructies verantwoord te kunnen behouden zijn afspraken gemaakt over de juiste wijze van het restaureren en het uitvoeren van onderhoud.Deze afspraken zijn in uitvoeringsrichtlijnen vastgelegd. Tijdens de training wordt uiteengezet op welke wijze, de uitvoeringsrichtlijnen die gericht zijn op hout, het beste in de praktijk kunnen worden toegepast. Ook het interpreteren en het in de praktijk toepassen van de zogenaamde restauratieladder komt daarbij aan de orde. Het betreft de volgende uitvoeringsrichtlijnen.

 • Uitvoeringsrichtlijn historisch timmerwerk; geveltimmerwerk – afbouwtimmerwerk – trappen (URL 4001)
 • Uitvoeringsrichtlijn historische houtconstructies; balklagen/gebinten – kapconstructies – geveltimmerwerk – binnen timmerwerk (URL 3001)

 

Inhoud van de training

 • Hout
  - houtsoorten; eigenschappen en beoordelen van hout
  - bewerkingstechnieken ed.
 • Restauratie historisch timmerwerk
  - uitvoeringsrichtlijn en restauratieladder
  - herstel van o.a. buitenkozijnen, -ramen, -deuren, luiken
  - herstel binnenluiken, -kozijnen, -betimmeringen, lambrisering, hang sluitwerk
 • Restauratie historische houtconstructies
  - uitvoeringsrichtlijn en restauratieladder
  - herstel van o.a. kapconstructies, balklagen, balkkoppen, stijlen, muurplaten

  De training bestaat uit theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden.

 

Bestemd voor

Timmerlieden, voorlieden, uitvoerders en voorlieden bij aannemers en timmerbedrijven die in de praktijk werkzaam zijn op het gebied van (monumenten) onderhoud, restauratie en renovatie, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenambtenaren, leden van erfgoedcommissies.